OFERTA - BIURO RACHUNKOWE

Biuro Rachunkowe posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania księgowości firmy. W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
 • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego.
Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego.
Prowadzenie ksiąg handlowych
 • przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem,
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT),
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji do GUS.
Obsługa kadrowo płacowa
Sporządzanie:
 • list płac,
 • pasków wynagrodzeń,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji ZUS,
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
Outsourcing usług Głównych księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego,
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON),
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
KONTAKT

kom: 660 486 701


ul. Krakowska 45 lok.59
42-202 Częstochowa